Giới thiệu

Trải qua quá trình kinh doanh online cũng như kiếm tiền online, mình nhận thấy những bạn mới tham gia phải mất rất nhiều tiền làm quen vô ích (tiền ngu). Mình luôn trăn trở làm sao giúp đỡ để hạn chế thấp nhất sự lãng phí đó. Nhưng nếu không bắt tay vào làm thì không bao giờ biết được những khó khăn, trở ngại đó.

Xuất phát từ ý định tạo ra nơi để chia sẻ kiến thức mình học được, cái tên SKIL (Sharing Knowledges I Learn) chợt nảy ra trong đầu và mình thấy nó cũng khá ổn. Và thế là  mình tạo ra blog này để tổng hợp những gì mình biết được trong quá trình thu thập kiến thức cũng như trong công việc thực tế của mình.

Nhưng nếu chỉ của mỗi bản thân mình thì thực sự quá ít, nếu bạn có thể chung tay với mình thực sự quá tuyệt vời. Hoặc nếu bạn nghĩ kiến thức đó thực sự giá trị đừng ngần ngại đưa ra đề nghị, mình sẽ xem xét chấp nhận nếu có thể.

Liên hệ

Hãy liên hệ với mình qua
SKIL Blog

SKIL Blog

Blog chia sẻ thông tin, kiến thức & kinh nghiệm về affiliate marketing & kiếm tiền online

SKIL BLOG

Blog chia sẻ thông tin, kiến thức & kinh nghiệm về affiliate marketing & kiếm tiền online

follow

Copyright © 2020 SKIL Blog